חיפוש
  • יעל וינר - קסמים שבלב

ביקורת למול חינוך

ביקורת זה לראות את ההווה כאמת מנצחת. חינוך זה לראות את ההווה כשלב מעבר אות העתיד כאפשרות. ביקורת לפעמים נשארת כפצע בלב. חינוך מלמד דרך חיים שנשארת לתמיד ומאפשרת אהבה