חיפוש
  • יעל וינר - קסמים שבלב

רגש הוא לא בחירה

יש לי חדשות בשבילכם רגש הוא לא בחירה. מה שאנחנו מרגישים עולה בנו באופן אוטומטי לא מודע. בא והולך כמו עננים. הבחירה באה רק אחרי. רק אחרי שלמדתי לכבד את הרגש של עצמי, להכיר בו, בלי לטבוע ובלי "להדחיק" למדתי לבחור מי אהיה עם הרגש. כשלומדים "להרגיש" מתחילים לראות את הגוונים בחיים. ושם מתחילה האפשרות לחיות באמת.