top of page

ילדים "עושים דווקא" - ואולי הסיפור אחר?

כשהילד שלי היה ממש קטן ...בערך בגיל שנה וחצי . קרה משהו ששינה את תפיסת החיים שלי לגבי "גבולות". במשך יומיים אני מנסה לחתל והוא מתנגד ולא נותן הוא בקושי דיבר אבל ממש לא נתן לי פיזית לחתל. ולי עובר בראש שאני חייבת להיות חזקה עובר לי בראש כל מה ששמעתי מכל הכיוונים: ש"ילדים מניפולטיביים" ..... ש"ילדים כל הזמן מחפשים לשבור גבולות".....רק תתן להם הזדמנות הם ישלטו בך.....וברקע האיום של "גיל שנתיים הנורא".... ועבר לי בראש שאני חייבת אבל חייבת להיות חזקה שאני לא אצא חלילה וחס פרייארית במלחמה מול הקטנצ'יק בחיתול שידע מי פה הבוס!....שלא אפספס את הסמכות ההורית. ובמשך יומיים פעולת החיתול נהפכה לסיוט מתמשך עבורי ועבורו מה שלא ניסיתי לא עזר ועם הקולות האלו בראש פעולת החיתול הפכה לסיוט של כוחניות. ואז פתאם אחרי יומיים החלטתי להרפות משהו בלב אמר לי שזה לא נכון כל ההתנהלות הזאת והרפתי ואז כשהרפתי הוא הצליח להראות לי בלי מילים שעל החיתולים יש חיות. חיות שבכלל לא ראיתי. למעשה על כל חיתול היתה חיה שונה והוא...בן השנה וחצי....רצה לבחור את החיה על החיתול ששמתי. ואז הבנתי את השיעור הראשון שלי בדיאלוג של גבולות הבנתי שכל מה שמספרים על ילדים לא נכון שהם בכלל לא מחפשים "לשבור גבולות" הם בכלל לא "מניפולטיביים" שהם פשוט רוצים להגשים את עצמם. בדיוק שכמו שאני כמבוגרת רוצה לעשות בעולם, להשפיע במי שאני, להגשים את האיכויות איתן באתי לעולם, ככה בני בן השנה וחצי. ושהגשמה בשבילו בגיל שנה וחצי זה לבחור את החיה על החיתול. הבנתי שהצורך בהגשמה בעולם הוא מנוע מהותי הוא זה מה שדוחף תינוק לזחול וללכת הוא זה שדוחף פעוט ללמוד לדבר וללמוד לעשות כל כך הרבה דברים הדחף שלו להגשמה הוא בעדו ולא נגדי ובגלל זה הוא לא מניפולטיבי ולא מנסה לשבור אותי הוא פועל עבור עצמו! מאז במקום להחזיק בגבולות כמקום של כוחניות התחלתי ללמד מיומנויות מיומנויות שיאפשרו לבני להגשים את עצמו בעולם מיומנויות ריגשיות, מחשבתיות והתנהגותיות מיומנויות לחיים. (לדעת איך לעשות דברים בפיזי, איך להתנהג בסיטואציות, איך לנהל דיאלוג עם סמכות, איך לנהל דיאלוג עם חברים, איך לשמור על חפצים ועוד) ומצאתי שהגבולות שנותרו היו מעט כללי בטיחות וכללים של בית - כללים שמשקפים צרכים שלי כהורה. כמו- שעת שינה , סדר ועוד. קסמים שבלב מתחילים כשאנחנו רואים אותם באמת תמונה מאותה תקופה


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page