top of page

מפגש מהערכה - תוכנית 13294
מתנה  

איך נבין שאין אף אחד כמונו בעולם?
ושלהיות אנחנו לא קשור להשוואה?

אז פנו זמן לשיחה משמעותית וקלילה
על ייחודיות למול השוואתיות.
הביאו דפים וצבעים.

זכרו לעצור את הסרטון בכל שאלה והנחיה.
והגדילו את החיבור והאהבה.
זמן של קסם
"להיות יחיד ומיוחד".

הנחיות לאנשי חינוך

 קסם להיות יחיד ומיוחד 
הפעלה

מצגת
קסם להיות יחיד ומיוחד

שקופית6.JPG
bottom of page