top of page

לילדים N.L.P - קסמים שבלב 
תוכנית ללימוד מיומנויות רגשיות-חברתיות
תוכניות 13294 במשרד החינוך - מומלצת מפתח הלב 

ראו למטה
מפגש מתנה
5 

 

" גינת קסם"

פיתוח תחושת ערך ללא תלות רק בהצלחות, חיזוק תחושת נראות ופיתוח אמפתיה.

שקופית1.JPG

"קסם על האהבה אף פעם לא מוותרים"
לדעת שאנחנו אהובים גם כאשר כועסים עלינו
וללמד ילדים איך לנהל דיאלוג

שקופית2.JPG
שקופית3.JPG

"להתחיל מחדש" 
כשלא הצלחנו - איך אפשר להתחיל מחדש ולנסות שוב ?
ואיך נפתור את הוויכוח על המקלחת?

"לכל התנהגות יש את הזמן שלה"
לפעמים ויסות התנהגות קשור לבחירת זמן מתאים

ש
שקופית4.JPG

 קסם "להיות יחיד ומיוחד" - מפגש מתנה!
איך נחווה ייחודיות?
ומה זה קשור להשוואתיות? ול"מי הכי"?

"קסם לא לשמור אגמים בלב"
פיתוח מיומנות לוויסות רגשי של איך להירגע כשבוכים וברגשות קשים

שקופית6.JPG
שקופית7.JPG

קסם "שינוי מצב הרוח עם הרוח"
פיתוח היכולת להתעשת מהר גם ברגשות קשים.
(כאשר קרה משהו לפני מבחן או הופעה או משחק).

קסם "פרררו...פורציה"
מה עושים כשלא מצליחים?
איך נתחבר לכוחות? ונתחיל להתאמן?

שקופית8.JPG

קסם "הכי פשוט להיות אני"
איך הופכים קנאה להשראה

הכי פשוט.JPG
שקופית9.JPG

קסם "שומרים אהבה"
איך נפרדים? 

קסם "מצחיק למי"
מה ההבדל בין מצחיק למעליב? 

שקופית10.JPG

"גדר הקסמים"
איך נרגע כשנעלבנו? 

שקופית4.JPG
שקופית11.JPG

"קסם להבדיל בין טעות לשקר"
להבחין עם הילדים בין שקר לטעות.
לפתח בהם את היכולת לנסות שוב לאחר טעות.

שקופית12.JPG

" קסם לא קונים הר"
לפתח בילדים הכרת תודה וחיבור ל"יש".
ללמד צרכנות נבונה עם תקציב.

שקופית13.JPG

" קסם יד האהבה"
איך מתחילים בוקר שהתחיל בבלגן בחיוך?
ובנוסף בתוכנית הדיגיטלית - איך ליצור לילדים עיגון לביטחון, אהבה, אומץ ועוד

" קסם חזק בלב"
על מנהיגות אישית.

שקופית14.JPG
bottom of page