top of page

 

 

 רעיון לפעילות עם הילדים . ניתן לעשות פעילות משותפת הורים וילדים

יצירה וביצוע - גן בושמת לוד


הילדים למדו את הסיפור קסם לא שמור אגמים בלב.
ודרכו נחשפו להבנה שמותר וטבעי להרגיש הכל.
ושאנחנו בוחרים ולומדים ומתרגלים את ה"איך להירגע".
הילדים בחרו את האופן בו הם מרגיעים את הלב ותרגלו את זה בחיי היום יום.
בפעילות עם ההורים הילדים וההורים הכינו את יד ההרגעות. היד שמונה את האפשרויות של "איך להירגע".

  

 

20190503_100733.jpg
20190503_140559.jpg
20190503_110901.jpg
20190503_095724.jpg
bottom of page