רעיון לפעילות עם הילדים . ניתן לעשות פעילות משותפת הורים וילדים

יצירה וביצוע - גן בושמת לוד


הילדים למדו את הסיפור קסם לא שמור אגמים בלב.
ודרכו נחשפו להבנה שמותר וטבעי להרגיש הכל.
ושאנחנו בוחרים ולומדים ומתרגלים את ה"איך להירגע".
הילדים בחרו את האופן בו הם מרגיעים את הלב ותרגלו את זה בחיי היום יום.
בפעילות עם ההורים הילדים וההורים הכינו את יד ההרגעות. היד שמונה את האפשרויות של "איך להירגע".