ביקורת זה לראות את ההווה כאמת מנצחת.
חינוך זה לראות את ההווה כשלב מעבר אות העתיד כאפשרות.
ביקורת לפעמים נשארת כפצע בלב.
חינוך מלמד דרך חיים שנשארת לתמיד ומאפשרת אהבה

כשהילד שלי היה ממש קטן ...בערך בגיל שנה וחצי . 
קרה משהו ששינה את תפיסת החיים שלי לגבי "גבולות".
במשך יומיים אני מנסה לחתל והוא מתנגד ולא נותן
הוא בקושי דיבר אבל ממש לא נתן לי פיזית לחתל.
ולי עובר בראש שאני חייבת להיות חזקה
עובר לי בראש כל מה ששמעתי מכל הכיוונים: ש"ילד...

Please reload