אחרי שרכשתם את הספר או התוכנית הדיגיטלית
למי שרוצים להכין
"גינת קסם" 
עם דפי זרעי קסם
מצורף קובץ להורדה

דפי גינת קסם להדפסה