ביקורת למול חינוך

ביקורת זה לראות את ההווה כאמת מנצחת.
חינוך זה לראות את ההווה כשלב מעבר אות העתיד כאפשרות.
ביקורת לפעמים נשארת כפצע בלב.
חינוך מלמד דרך חיים שנשארת לתמיד ומאפשרת אהבה

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts